Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.13.2018 z dnia 24.07.2018 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Asystent konserwatorski/Adiunkt konserwatorski

dział:             Dział Konserwacji

wymiar:        pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

  • zabezpieczanie i  konserwacja zbiorów,
  • przygotowywanie programów prac konserwatorskich,
  • sporządzanie opisowej i  fotograficznej dokumentacji.

 

Wymagania:

  • wyższe wykształcenie kierunkowe – konserwacja dzieł sztuki preferowana specjalizacja:  konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych,

/dla stanowiska Asystent konserwatorski studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie; dla stanowiska Adiunkt konserwatorski studia I stopnia oraz 5-letni staż pracy lub studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie i 3-letni staż pracy/,

  • znajomość języka obcego na poziomie min. B2,
  • znajomość podstawowych zasad etyki konserwatorskiej oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów.

 

Ponadto od kandydata oczekujemy dokładności, sumienności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków, umiejętności pracy w zespole, a także organizacji pracy własnej.

Dodatkowym atutem będzie znajomość metodyki konserwacji i ochrony obiektów sztuki współczesnej, a także zainteresowanie metodami digitalizacji zbiorów muzealnych.

 

 Wymagane dokumenty:

•             list motywacyjny,

•             CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do  31 sierpnia  2018 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl , DW: a.makulec@cmwl.pl   

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   


Informacje dodatkowe

Podpisał: Marta Płoszczyca
Dokument z dnia: 25.07.2018
Dokument oglądany razy: 104

Opublikował: Marta Płoszczyca
Publikacja dnia: 25.07.2018


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 25.07.2018

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 25.07.2018


Powód zmian: edycja