Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.14.2018 Z DNIA 3.08.2018 R.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko:  Specjalista ds. sekretariatu     

dział:             samodzielne stanowisko

wymiar:        pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • obsługa biura Dyrektora,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów w biurze Dyrektora,
 • zarządzanie kalendarzem i korespondencją Dyrektora,
 • organizacja i koordynacja spotkań w tym: zapraszanie i obsługa gości, przygotowywanie sali oraz niezbędnych materiałów,
 • obsługa organizacyjna podróży służbowych Dyrektora i pracowników Muzeum,
 • rozliczanie podróży służbowych Dyrektora,
 • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji (również w języku angielskim),
 • przygotowywanie dokumentów do podpisu, w tym sprawdzanie ich kompletności i zgodności z wewnętrznymi procedurami,
 • sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień w tym redakcja tekstu,
 • pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach interesantów z Dyrektorem Muzeum,
 • porządkowanie i archiwizacja dokumentacji.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2) – konieczność komunikacji w tym języku zarówno pisemnej i ustnej,
 • dobra znajomość programów pochodzących z pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook ), w szczególności Power Point (sporządzanie prezentacji),

Ponadto od kandydata oczekujemy bardzo dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności  za powierzone zadania, a także wysokiej kultury osobistej. 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku asystenta(-ki) lub pracownika sekretariatu

 Wymagane dokumenty:

•             list motywacyjny,

•             CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do  10 września  2018 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub  kadry@cmwl.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   


Informacje dodatkowe

Podpisał: Marta Płoszczyca
Dokument z dnia: 06.08.2018
Dokument oglądany razy: 122

Opublikował: Marta Płoszczyca
Publikacja dnia: 06.08.2018


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 06.08.2018

Wersja z dnia: 06.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 06.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 06.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 06.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 06.08.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 06.08.2018


Powód zmian: edycja