Zespół


 

Dyrektor
Aneta Dalbiak
tel.: 42 684 33 55
e-mail: a.dalbiak@cmwl.pl

 

Rada Muzeum
 

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Upowszechniania
Magda Komarzeniec
tel.: 42 684 33 55
e-mail: m.komarzeniec@cmwl.pl

 

Główny Kurator
Katarzyna Witas
tel.: 42 684 33 55 
42 683 26 84 w. 156
e-mail: k.witas@cmwl.pl

 

Główny Inwentaryzator

Elżbieta Nowakowska
tel.: 42 683 26 84 w. 239
e-mail: e.nowakowska@cmwl.pl

 

Główny Księgowy

Dorota Krakowiak
tel.: 42 683 26 84 w. 221
e-mail: d.krakowiak@cmwl.pl

 

Sekretariat

Anna Rogalska-Grzybowska
tel.: 42 684 33 55 w. 210
e-mail: sekretariat@cmwl.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych

Elżbieta Urbaniak
tel.: 42 684 33 55 w. 110
e-mail: kadry@cmwl.pl

 

Dział Pozyskiwania Funduszy

Kierownik

Anna Piaszczyńska
tel.: 42 683 26 84 w. 263
e-mail: a.piaszczynska@cmwl.pl

 

Dział Promocji i Marketingu

Specjalista ds. promocji i marketingu

Małgorzata Jakiel
Tel.: 42 683 26 84 w. 204
kom.: 500 528 442
e-mail: m.jakiel@cmwl.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

Izabela Żak
tel.: 42 683 26 84 w. 211
e-mail: i.zak@cmwl.pl

 

Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw

Kierownik

Beata Bocian
tel.: 42 683 26 84 w. 213
e-mail: b.bocian@cmwl.pl

 

Dział Edukacji

Kierownik

Magdalena Gonera
tel.: 42 683 26 84 w. 142
e-mail: m.gonera@cmwl.pl 

 

Dział Przemysłu Włókienniczego

Kierownik

Marcin Gawryszczak
tel.: 42 683 26 84 w. 208
e-mail: m.gawryszczak@cmwl.pl

 

Dział Tkaniny Artystycznej

Kierownik

Małgorzata Wróblewska-Markiewicz
tel.: 42 683 26 84 w. 128
e-mail: m.wroblewska.mar@cmwl.pl

 

Dział Kontekstów Kulturowych Włókiennictwa

Kierownik

Aleksandra Liberska
tel.: 42 683 26 84 w. 248
e-mail: a.liberska@cmwl.pl  

 

Dział Biblioteka i Archiwum

Kierownik

Dominik Antoszczyk
tel.: 42 683 26 84 w. 244 lub w. 222
e-mail: archiwum@cmwl.pl

 

Dział Konserwacji

p.o. Kierownika

Agnieszka Szygendowska
tel.: 42 683 26 84 w. 126
e-mail: a.szygendowska@cmwl.pl

 

Komisja ds. Wyceny i Kwalifikacji

Sekretarz

Lidia Zganiacz
tel.: 42 683 26 84 w. 257
e-mail: komisja@cmwl.pl

Sekretarz przyjmuje interesantów w środy.